מס שבח

מה זה מס שבח?

אדם שרוכש דירה או נכס ומוכר אותם ברווח, חל עליו מס שבח. השבח הוא למעשה ההפרש בין מחיר הרכישה למחר המכירה. כיום ישנם פטורים מסוימים והקלות במס לדירת יחיד.
שימו לב במכירת דירת מגורים או צמוד קרקע שיש להם זכויות בניה נוספות על השטח הבנוי במועד המכירה, יחול מס שבח בגין זכויות הבניה הנוספות, שהן למעשה אופציה להשבחה עתידית של הנכס. כמו כן, אם הדירה או הנכס נמכר בעלות של למעלה מ- 4,500,000 ₪ יחול עליה מס שבח.

מה עושים עם מס שבח כאשר מוכרים נכס?

במכירת נכס מומלץ לבדוק אם מגיע למוכר פטור ממס שבח, וכן כדאי לבדוק אם המוכר נמצא בקטגוריה של מס מוטב ולכן יופחת לו ערך המס שהוא צריך לשלם. ניתן לפנות לשמאי מקרקעין או לעו"ד שמלווה את העסקה ולבדוק אם מגיע פטור, הטבה או שיש חיוב במס שבח.


מדוע כדאי לפנות לשמאי מקרקעין ומתי?

המלצה של משרדנו לפנות להערכת שמאי לפני או מיד לאחר המכירה, וזאת במטרה להציג את דוח השמאות למיסוי מקרקעין במקביל לדיווח אודות המכירה. פחות מומלץ להמתין לחיוב מס שבח ממיסוי מקרקעין ורק אז להגיש את הדוח.

המקרים בהם כדאי לפנות לשמאי מקרקעין

  • אם בנית בית צמוד קרקע והשקעת בבניה את מיטב כספך, אך במשך הזמן הקבלות של עלויות הבניה אבדו (או שבכלל לא קיבלת אותן). על שמאי המקרקעין להכין דוח עלויות בניה בהתאם למצב הנכס ביום הבניה (גם אם היא הסתיימה לפני הרבה שנים). דוח זה עוזר למיסוי מקרקעין לקבוע את שווי הבניה ויכול להפחית משמעותית את גובה מס השבח לתשלום.
  • אם מכרת בית צמוד קרקע, מגרש או חנות ויש בהם זכויות בניה נוספות, יש להכין שמאות המבודדת את שווי הנכס ואת שווי זכויות הבניה (להזכירכם לזכויות בניה – אין פטור). כך, ניתן להגיע למצב שעל חלק מהנכס ניתן יהיה לקבל פטור בהתאם לשווי הנכס ולמשתנים נוספים שנקבעו בחוק.

אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו לקבלת ייעוץ ראשוני חינם. במידת הצורך נכין שמאות מקרקעין שעשויה לחסו לכם כסף רב בתשלומי מס שבח.